Onze werken staan nooit op zich maar staan altijd in verbinding met de omgeving en met de mensen die daar gebruik van maken. We kijken bijv. naar de geschiedenis van die plek en verbeelden de relatie met het heden (en wellicht de toekomst). Een andere keer baseren we ons op het karakter van de plek of van de mensen zelf. Ons doel hierbij is het creëren van meer kleur en cohesie in de samenleving en een groter besef van de identiteit van de ruimte.

 

"Een werk is voor ons geslaagd als het volk een visuele vonk ervaart"

 

Bij het tot stand komen van ons werk betrekken we graag bewoners en andere mensen die van de ruimte gebruik maken. Dit doen we op verschillende manieren naar gelang het karakter van het project. We houden bijvoorbeeld een enquête of nemen interviews af onder de bewoners over de desbetreffende ruimte, hun leven, fascinaties, verlangensen dergelijke. Op deze manier verzamelen wij zoveel mogelijk kleurrijke anekdotes die we vervolgens verbeelden in onze muurtekeningen. Een andere manier om de buurt te laten participeren is het houden van workshops.